Onze werking

Accolage werkt heel lokaal, op buurtniveau. Iedereen kan aan ons netwerk deelnemen, zolang er respect is voor onze waarden en onze werking.

Accolage

Samen zorgen voor elkaar op lokaal niveau

Accolage richt lokale burenhulpnetwerken op en zorgt voor een kader om onderlinge hulp en verbondenheid te blijven stimuleren en begeleiden.

Onze netwerken zijn in de eerste plaats fysieke netwerken waar we ons voornamelijk richten op kwetsbare ouderen. Met onze netwerken en de samenwerking met de formele zorg, hopen we hen voldoende te versterken in hun autonomie zodat zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Door buurtbewoners met elkaar te verbinden, ontstaat er een solidaire buurtdynamiek, waar bewoners elkaar versterken.

Onze werking

Lokale netwerken en antennes

We begeleiden lokale netwerken, die ingebed zijn in de buurt. We werken daarvoor samen met een groep lokale partners uit verschillende domeinen (gemeentes, OCMW's, welzijn, zorg, huisvesting, socio-cultureel, mobiliteit ...).

Antennebegeleider

Elke antenne wordt ondersteund door een antennebegeleider. De begeleider is de contactpersoon, bekijkt de zorgvragen van buurtbewoners en brengt hen met elkaar in contact. In elke antenne nemen ook één of meerdere deelnemers deel aan de lokale coördinatie.

Permanenties

In elke antenne worden wekelijkse permanenties georganiseerd. Elke maand zijn er nog gezellige bijeenkomsten en ontmoetingen om de connectie in de buurt te versterken. 1 keer per jaar brengen we onze netwerken samen, zodat iedereen elkaar kan ontmoeten.

Onze werking

Verbondenheid, contact en uitwisseling

Alles staat in het teken van verbondenheid, contact en uitwisseling, tussen jong en oud en tussen verschillende talen en culturen. Direct, fysiek contact is daarbij cruciaal. Veel van onze (oudere) deelnemers zijn niet digitaal actief. Daarom hechten we veel belang aan meer direct contact via bezoek en telefoon. Tegelijk proberen we onze ouderen ook meer te versterken in hun digitale vaardigheden.

Onze werking

Burenhulp

In onze buurtnetwerken stimuleren we het kleine helpen. Iedereen kan hulp vragen of hulp aanbieden. Vragen of hulpverzoeken worden doorgegeven aan de antennebegeleiders. Zij bekijken wat mogelijk is en maken de match. Buurtbewoners worden dan aan elkaar gekoppeld in duo’s of trio’s.

De begeleiders zorgen voor de verdere ondersteuning van de match en bewaken de wederkerigheid. De hulp tussen de deelnemers onderling wordt zoveel mogelijk geregistreerd.

Sparen voor later

In Neder-Over-Heembeek is het registreren van wederzijdse hulp cruciaal. Alle hulp wordt er geregistreerd volgens een systeem van ‘timebanking’: de tijd die jij spendeert aan het helpen van iemand anders wordt daarbij opgespaard en kan je nadien gebruiken om zelf geholpen te worden.  Het is een manier van pensioensparen, waar je hulp en zorg spaart voor later.

Onze werking

Outreach-activiteiten

We organiseren regelmatig zelf grotere activiteiten waar we kwetsbare ouderen in de buurten actief thuis gaan opzoeken. Het is een fijne manier om het contact sterk te houden, ons te introduceren aan nieuwe deelnemers, maar ook om hulpvragen actief op te speuren.​

Daarnaast zijn we actief aanwezig in de straten van onze netwerken. We organiseren babbelbanken, nemen deel aan buurtfeesten en maken onszelf zichtbaar.

Onze werking

Vormingen

In samenwerking met platform Samen Toujours, organiseren we regelmatig vormingen om onze deelnemers te versterken in hun engagement.

Deelnemers brengen hun ideeën en reflecties samen en leren hoe ze zich nog beter kunnen inzetten.

Onze werking

Sensibilisering

Het is ons doel om mensen meer bewust te maken van het isolement en de eenzaamheid onder ouderen. We proberen onze kwetsbare ouderen meer zichtbaar te maken voor buurtbewoners en benadrukken welke rol burenhulp hier in kan spelen.

sensibiliseringsactie 'zeg het met een bloem' op 1 oktober, in samenwerking met Samen Toujours.

Onze werking

Signaalfunctie

We signaleren specifieke problemen en zorgbehoeften bij ouderen in ons netwerk en gaan na hoe we dit kunnen aanpakken. We werken daarvoor samen met een diverse groep van partners uit verschillende domeinen (formele zorg, sociale huisvesting, mobiliteit etc.) en verwijzen naar elkaar door wanneer nodig. Samenwerking is cruciaal om eenzaamheid en isolement onder kwetsbare ouderen effectief aan te pakken.

Resultaten impactstudie

Welke impact heeft onze werking?

Deelnemen aan lokale burenhulpnetwerken doet je goed! Dat blijkt uit de grote impactevaluatie die in 2021 werd uitgevoerd bij de deelnemers van ons burenhulpnetwerk en dat van Bras dessus Bras dessous, actief in Brussel en Wallonië. De impactevaluatie werd gecoördineerd door het ondersteuningsplatform voor burenhulpnetwerken Samen Toujours.

Uit de evaluatie blijkt dat deelnemen aan ons burenhulpnetwerk een positieve invloed heeft op het mentale, fysieke welzijn, op de manier waarop onze deelnemers naar de wereld kijken en op hun betrokkenheid bij de buurt.

"Ik ben minder angstig en minder bezorgd en ik zet me in voor anderen."

- 43 jaar oud, Molenbeek

"Door hulp te bieden die positief kan zijn voor andere mensen, voel ik me zelf ook veel beter."

- 73 jaar oud, Jette

"Het geeft me een open geest en ik leer veel bij over weinig bekende situaties."

- 64 jaar oud, Elsene

Nieuwsbrief
Altijd op de hoogte blijven van onze leuke verhalen, de laatste nieuwtjes in ons netwerk en al onze activiteiten?
Door het inschrijven ga je akkoord met de algemene voorwaarden
Bedankt! Je bent succesvol ingeschreven.
Oops! Er is iets misgegeaan bij het invullen van het formulier.
Sluiten